Soke
+17°C

Söke Ticaret Odası - Duyurular


04

 DUYURU

 
 Bilindiği üzere,5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların ve çalışmak isteyen mesleki  yeterlilik belgeleri almaları zorunlu hale gelmiştir.İlk etapta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan 2015/1 sayılı Tebliğ’in ekinde yer alan 40 meslekte mesleki  yeterlilik belgesi zorunlu hale gelmiş olup,yakın zamanda diğer tehlikeli  ve çok tehlikeli mesleklerde de zorunluluk getirilmesi öngörülmektedir.
 
 Bu Faaliyetler kapsamında Birliğimiz tarafından, tehlikeli ve çok tehlikeli sektörlerde çalışan veya çalışmak isteyenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin ulusal yeterliliklere ve ulusal/uluslar arası standartlara uygunluğunun ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla MEYBEM A.Ş kurulmuştur.
 
Ek-1’de detayı verilen meslek ve alanlarda sınav ve belgelendirme hizmeti veren MEYBEM, TÜRKAK’tan 12 alanda akredite olmuştur. Bu nedenle Ek-1 de sınav belgelendirme hizmeti verilen alanlarda faaliyet gösterenlerin, Ek-2 deki formu doldurarak odamıza başvurmaları gerekmektedir.
Önemle Duyurulur. 

 Belgelendirme Sınav Talep Formu için Tıklaynız...
Okunma Sayısı: 4195
resim
Yazdır  

Bilgi Edinme Menu