Soke
+17°C

Söke Ticaret Odası - Duyurular


11

  Bilindiği üzere ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 sayılı kanun ile taraf olduğu “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslar arası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde yürürlülüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı resmi Gazetede yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerekmektedir.

 
                        Bu defa 31/12/2015 tarih ve 29579 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişlik yapılmasına dair Yönelik ile 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tehlikeli maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelikte muhtelif değişiklikler yapılmıştır.
 
                       Bu kapsamda, yönetmeliğin geçici 1.inci maddesi 1.inci fıkrası gereğince, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ve Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve ‘’Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi’’ bulunmayan taşıt sahiplerinin 01.07.2016 tarihine kadar taşıtlarına uygunluk değerlendirmesi yaptırmak ve Taşıt Durum Tespit Belgesi almalarının zorunlu olduğu bildirilmiştir.
 
Yönetmeliğin 2.inci maddesine göre de tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşımasında kullanılan ve bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve “Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi” bulunmayan ve Taşıt Durum Tespit Belgesi almış olan taşıt sahiplerinin;
 a)2005-2014 model taşıtlar için 31.12.2016 tarihine kadar, 
 b)1996-2004 model taşıtlar için 31.12.2017 tarihine kadar,
 c)1995 model ve öncesi taşıtlar için 31.12.2018 tarihine kadar,
 
Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi almak zorunda olduğu bildirilmiştir. Taşıt Durum Belgesi almayan taşıtlara söz konusu yönetmeliğin 28’inci maddesi 4’üncü fıkrası (e) bendi gereğince para cezası uygulanacağı belirtilmiştir.
Ayrıca 1Temmuz 2016 tarihine kadar bahsi geçen Taşıt Durum Belgesi alınmayan araçların ve yukarıda belirtilen model yıllarına göre belirtilen tarihlere kadar Taşıt Uygunluk Belgesi/ ADR Uygunluk Belgesi alınmayan taşıtların da tehlikeli madde taşımacılığında kullanılmayacağı ve dolum tesislerinde kabul edilmeyeceği belirtilmektedir.
Önemle Duyurulur.
Okunma Sayısı: 4010
Yazdır  

Bilgi Edinme Menu