Soke
+17°C

Söke Ticaret Odası - Duyurular


13

 DUYURU

 
 
 
 28.05.2014 tarihinde yürürlülüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanun ve 28.06.2014 tarihinde yürürlüğe giren fiyat etiketi yönetmeliğinde;
 
 Perakende satışa arz edilen malların veya ambalajların yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dahil satış fiyatı ve birim fiyatını gösteren, üretim eri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması, etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması, hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listelerin de bu doğrultuda düzenlenerek fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilmesi ve bu konudaki hükümlerin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işlerin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Valiliğimiz, Ticaret İl Müdürlüğü, Belediyeler ve ilgili odalarca yürütüleceği hususu belirtilmektedir.
 
 Mükelleflerimizin yapılacak denetimlerde mağdur olmamaları bakımından yukarıda belirtilen hususlara riayet etmeleri,
 
Önemle Duyurulur.
 
Okunma Sayısı: 3996
Yazdır  

Bilgi Edinme Menu