Soke
+17°C

Söke Ticaret Odası - Duyurular


24

 DUYURU

 
ODA ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE
 
               6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun ilgili hükümleri gereğince 50’den az işçi çalıştıran ve az tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren iş yerlerinde İş Sağlığı Güvenliği yükümlülükleri 01Temmuz 2016 tarihinde başlayacaktır.
 
          Bu kapsamda olan iş yerlerinde işverenler işyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak zorunda olacaklar, ancak bu konuda ortak sağlık ve güvenlik birimlerine (OSGB) başvurarak iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırabileceklerdir, bu gibi iş yerlerinde çalışan başına aylık; 10 dakika iş güvenliği uzmanı, 5 dakika iş yeri hekimi bulundurması gerekmektedir.
 
            Ancak 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren iş yerlerinde, iş veren veya işveren vekilinin Çalışma Bakanlığının ilan ettiği eğitimi tamamlayarak yapılacak sınavlarda başarılı olmaları durumunda iş güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecekleri gibi İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırmak zorunda kalmayacaklardır.
 
         50’den az çalışanı bulunan az tehlikeli iş yerleri yukarıda belirtilen kurallara uymadığı takdirde bu personellerin çalıştırılmadığı her bir ay için 6.511.-TL. gibi büyük miktarda idari para cezası ödemek zorunda kalacaklardır.          Üyelerimizin mağdur olmamaları bakımından 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren uygulamaya konulacak olan ve yukarıda belirtilen hususlara riayet etmeleri,
 
          Önemle duyurulur.
 
Okunma Sayısı: 4039
Yazdır  

Bilgi Edinme Menu