Soke
+17°C

Söke Ticaret Odası - Duyurular


16

 ÖNEMLİ DUYURU

           

                   Ulaştırma ve Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel müdürlüğünün alınan bir yazıda 5326 sayılı kabahatler kanunu 17.nci maddesi 7.fıkrası gereğince idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere  o yıl için 04/01/1961 tarih ve 213 sayılı vergi usul kanununu mükerrer 298.nci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranında arttırılarak uygulandığı ve u hükmün  nispi nitelikleri idari para cezalarında uygulanmadığı belirilmektedir.

                Ayrıca, Maliye banklığı tarafından 2016 yılı için yeniden değerlendirme oranı %3,83 olarak belirlenen  11 kasım 2016 tarih ve 29885 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

                Bu Kapsamda Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik Tehlikeli Madde güvenlik danışmanlığı hakkında tebliğ, tehlikeli maddelerin Deniz yoluyla taşınması hakkındaki yönetmelik, Tehlikeli maddelerin Demiryolu ile taşınması hakkındaki yönetmelikte öngörülen kuralların ve şartların  ve yükümlülüklerin ihlalleri karşılığında uygulanacak uyarma ve idari para cezaları  yeniden değerlendirilerek  adı geçen Genel Müdürlük resmi internet sitesi www.tmkt.gov.tr adresi mevzuat bölümü genelge kısmında yayımlanmıştır. Yayımlanan tutarlar 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanmıştır.

              Önemle Duyurulur. 

Okunma Sayısı: 4394
Yazdır  

Bilgi Edinme Menu