Soke
+17°C

Söke Ticaret Odası - Duyurular


14

 Sayın Üyemiz;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız ile Anadolu Üniversitesi arasında 21 Mayıs 2015 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü uyarınca, kooperatifçilik sektörüne doğrudan veya dolaylı olarak hizmet verenlerin eğitim seviyelerinin artırılması ve toplumda kooperatifçilik bilincinin oluşturulması amacı doğrultusunda eğitim ve bilgilendirmeye yönelik olarak, “Kooperatifçilik e-sertifika Programı” hayata geçirilmiştir.

Söz konusu Programın içeriği; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin ortak çalışmaları sonucunda belirlenmiştir.

Program için hazırlanan eğitim kitabında ; kooperatifçilik ilkeleri, başarılı kooperatifçilik uygulamaları, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu temel alınarak kooperatiflerin kuruluş, işleyiş ve ortaklık yapısı ile organların işleyişi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat gereğince, kooperatiflerce tutulması zorunlu ticari defter ve belgeler, muhasebe ve finansal tablolar, vergi ve sigorta beyannamelerine kadar kooperatif işletmelerin ihtiyaç duyduğu tüm mevzuatsal bilgiler ve pratik uygulama örnekleri yer almaktadır.

“2018 Bahar Dönemi”ne ilişkin kayıtlar Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin http://esertifika.anadolu.edu.tr/program/58/kooperatifcilik adresi üzerinden yapılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Okunma Sayısı: 2825
resim
Yazdır  

Bilgi Edinme Menu