Soke
+17°C

Söke Ticaret Odası - Duyurular


20

  

DUYURU

 

Söke  Ticaret Odası’ndan Bildirilmiştir…

 

                      5174 Sayılı Kanunun 10.maddesinin 2.fıkrasında  “ içinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan  itibaren  adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidatlarını ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararıyla meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir,bu durumda olanlar tüm aidat borçlarını ödemedikçe seçmen listelerine kaydedilemezler “  ifadesi yer almaktadır.

                     

                     Buna göre, 2016 ve önceki yıllara ait aidat borcu bulunan, adres ve durumlarını güncellemeyen üyelerimizin kayıtları askıya alınmak suretiyle  yapılacak olan seçimlerde meslek grupları ve seçmen listelerinden silinecek  ve aynı zamanda bir kısım oda hizmetlerinden yararlanamayacaklardır Ayrıca oda  kayıtları devam etmesine rağmen vergi mükellefiyeti sona eren üyelerimizin de meslek grupları ve seçmen listelerine dahil edilmeleri mümkün olmayacaktır.Kayıtların düzeltilmesi için uygulanacak yöntem ve süresinde başvurulmaması nedeniyle kayıtların düzeltilmemesi halinde oda kayıtlarının doğruluğu üye tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

 

                      Bu itibarla üyelerimizin mağdur olmamaları bakımından en geç 05 Mart 2018 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar kayıtlarını güncellemeleri,aidat borçlarını ödemeleri ve vergi mükellefiyeti sona eren üyelerimizin de vergi dairesinden işini terk ettiğine dair alacakları belge ile odamıza teşrif ederek kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.

 

                     Odamız üyelerine önemle duyurulur.

 

 

                                                                                                   YÖNETİM  KURULU

 

 

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 4875
resim
Yazdır  

Bilgi Edinme Menu