Soke
+17°C

Söke Ticaret Odası - Duyurular


02

 İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

 

İ L A N

 

            Söke Ticaret odasına bağlı 7 meslek komitesi ve Ticaret odası meclis üyeliği seçimleri yargı denetim ve gözetiminde, Söke Kocagözoğlu Ortaokulunda, 07.04.2018 Cumartesi günü 08.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

 

            Söke Ticaret Odası Başkanlığınca, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına sunulan 7 meslek komitesine ait seçme - seçilme haklarına sahip ve TOBB ortak veri tabanında hazırlanan üye seçmen listeleri 30.03.2018 tarihinde Başkanlığımızca kesinleşerek onaylanmıştır.

 

            Başkanlığımızca kesinleşerek onaylanan seçmen listeleri 01.04.2018 Pazar günü saat 08.00 da Söke Ticaret odası ilan panosunda, ilan edilmek üzere askıya çıkartılıp, 03.04.2018 Salı günü saat 17.00 de ilan panosundan indirilecektir. Söke Ticaret Odasına ait 7 meslek komitesi seçme ve seçilme hakkına sahip üye seçmen listelerinin ilan panosunda ilan edilme süresi 3 tam iş günüdür.

 

            Söke Ticaret odası 7 meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerine ait seçim sürecini gösteren ve Başkanlığımızca hazırlanan seçim takvimi Söke Ticaret odası hizmet binası ilan yerinde askıda bulunmaktadır.

 

            Oy pusulaları A4 kâğıt boyutunda hazırlanacaktır.

 

            Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış yetki belgesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. İbraz edilen imza sirkülerinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilir.

 

            Kesinleşerek onaylanan üye seçmen listeleri talep edilmesi halinde çoğaltma masrafı karşılığında isteyen üyelere verilir.

 

            Söke Ticaret odası meslek komitesi asıl ve yedek üyelikleri ile Ticaret odası meclisi asıl ve yedek üyelikleri seçimlerinin kesinleşmesini müteakip 2. günü yönetim kurulu Başkanı, Yönetim kurulu ve disiplin kurulu asıl ve yedek üyelikleri, TOBB genel kurul asıl ve yedek delegelikleri seçimleri 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Söke Ticaret odası hizmet binasında yapılacaktır.

 

            Söke Ticaret odası meslek komitesi, oda meclisi, disiplin kurulu üyeliklerine ve TOBB genel kurul delegeliklerine seçilecek üye sayıları ile seçme ve seçilme yeterliliklerine ait bilgiler Söke Ticaret odası yönetim kurulu başkanlığından öğrenilebilir. 30.03.2018

                       

                                                                                                 Sunel ÖNER TÜRKÖZ

                                                                                              İlçe Seçim Kurulu Başkanı

                                                                                                     Hâkim - 38765

Okunma Sayısı: 1506
resim
Yazdır  

Bilgi Edinme Menu