Soke
+17°C

Haber ve Duyurular

ODA ÜYELERİNE ÖNEMLİ DUYURU

  • 28.07.2017
  • sto

DUYURU

Söke Ticaret Odası’ndan Bildirilmiştir…

5174 Sayılı Kanunun 10.maddesinin 2.fıkrasında “ içinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidatlarını ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararıyla meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir, bu durumda olanlar tüm aidat borçlarını ödemedikçe seçmen listelerine kaydedilemezler “ ifadesi yer almaktadır
Buna göre,2015 ve önceki yıllara ait aidat borcu bulunan,adres ve durumlarını güncellemeyen üyelerimizin kayıtları askıya alınmak suretiyle yapılacak olan seçimlerde meslek grupları ve seçmen listelerinden silinecek ve aynı zamanda bir kısım oda hizmetlerinden yararlanamayacaklardır.Ayrıca oda kayıtları devam etmesine rağmen vergi mükellefiyeti sona eren üyelerimizin de meslek grupları ve seçmen listelerine dahil edilmeleri mümkün olmayacaktır.Kayıtların düzeltilmesi için uygulanacak yöntem ve süresinde başvurulmaması nedeniyle kayıtların düzeltilmemesi halinde oda kayıtlarının doğruluğu üye tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.
Bu itibarla üyelerimizin mağdur olmamaları bakımından en geç 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar kayıtlarını güncellemeleri, aidat borçlarını ödemeleri ve vergi mükellefiyeti sona eren üyelerimizin de vergi dairesinden işini terk ettiğine dair alacakları belge ile odamıza teşrif ederek kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.

Odamız üyelerine önemle duyurulur.


YÖNETİM KURULU

ODA ÜYELERİNE ÖNEMLİ DUYURU

Bilgi Edinme Menu