Soke
+17°C

Kalite Politikası

Kalite Politikası:
Bölgesinde kanaat önderi konumda olan odamızın, üyelerini küresel aktörler konumuna getirmek  Amacına yönelik olarak;
Hizmetlerimizi, 5174 sayılı kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ve TOBB Oda Borsa Akreditasyon Kriterleri çerçevesinde, üyelerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, şeffaflık, tarafsızlık ve hesap verilebilirlik ilkelerini benimseyen çağdaş yönetim anlayışıyla sunmak,
Ulusal ve uluslararası alanda güçlü networklerin üyesi olmak ve üyelerimiz arasında sektörel networkler oluşturmak,
Bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacak politikalar geliştirmek ve lobi faaliyetlerinde bulunmak,
Üyelerimizin hak ve çıkarlarını korumak üzere her türlü platformda aktif rol almak,
Üyelerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü bilgiyi erişilebilir kılmak, Paydaşlarımızla güçlü işbirlikleri oluşturmak,
Çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirerek kurumsal performansımızı artırmak,
ve
Kalite altyapımızı sürekli iyileştirmek,
Kalite politikamızdır.

Politikalar Menu