Soke
+17°C

Gerçek Kişi-Şahıs Merkez Nakli

GEREKLİ EVRAKLAR
 
1) Merkezinin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler;
a) Merkezde yapılan tüm tescil işlemlerinin yayımlandığı sicil gazeteleri ( 1 asıl – 1 fotokopi)
b) Merkez nakli için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş onaylı tescil belgesi (1 asıl – 1 fotokopi)
2) Yeni kayıt için Talep Dilekçesi (Sicil Müdürlüğüne)  
3) Yeni kayıt için Talep Dilekçesi (Oda Başkanlığına) 
4) Noter tarafından düzenlenmiş Unvan altında İmza Tescil Talepnamesi (2  adet asıl). (Mersis Talep numarasını notere ibraz etmeniz gerekir.) 4) Fotoğraf  (2 adet)
5) Vergi Dairesinden  "GERÇEK KİŞİLER İÇİN MÜKELLEF GÖRÜNTÜLEME" belgesi (1 asıl - 1 fotokopi)
6) Taahhütname (yetkililerce imzalanmalı) 
7)  1 adet fotoğraf 
9)  Nüfuz Cüzdan sureti (2 adet asıl) 
10) İkametgah belgesi (2 adet asıl) 
 

 NOT:http://mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.